บริษัทอาหารจำกัด

25550331-143357.jpg

บริษัทอาหารจำกัด ในอเมริกามีกลุ่มแอคติวิสต์อยู่กลุ่มหนึ่งชื่อ NationofChange ที่อธิบายตัวเองว่าเป็นองค์กรข่าวไม่แสวงกำไรจัดทำแมกาซีนออนไลน์และจดหมายข่าวฟรีสำหรับสาธารณะชนโดยเน้นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อระบบประชาธิปไตยของประเทศ คำขวัญขององค์กรก็คือ วารสารศาสตร์ก้าวหน้าเพื่อปฏิบัติการเชิงบวก ประเด็นที่ NationofChange กำลังรถณรงค์อยู่ในขณะนี้โดยประสานกับแอคติวิสต์ทั่วอเมริกาก็คือการต่อต้านพฤติกรรมของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรยักษ์ใหญ่มอนซานโต้ ในประเด็นของพืชตัดต่อพันธุกรรม โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้อีกด้านของพืชตัดต่อพันธุกรรมและตีแผ่พฤติการณ์ของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร คาถาที่บริษัทไบโอเทคทั้งหลายใช้เสกเป่าเกี่ยวกับพืชตัดต่อพันธุกรรมก็คือ มันจะช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารให้แก่โลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารทำให้สุขภาพดี ในอเมริกานั้นการเสกเป่าทำถึงขนาดพยายามจะผลักดันหนังสือสำหรับเด็กที่พูดถึงแต่ด้านดีของพืชตัดต่อพันธุกรรมเข้าไปในชั้นเรียนของเด็กที่จัดทำขึ้นโดย สภาเพื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ (CIB- Coincil for Biotechnology Iinformation) ซึ่งเงินทุนสนับสนุนหลักมาจากบริษัทด้านนี้ แต่คาถาเหล่านี้แต่ละข้อล้วนมีข้อโต้แย้งหมดด้วยข้อมูลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ เช่น ในปี 2552 สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ห่วงใย ตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชตัดต่อพันธุกรรมรวมถึงสถิตอจากกระทรวงเกษตรสหรัฐแล้วพบว่า กว่ายี่สิบปีของการวิจัยและ 13 ปีของการค้าพืชตัดต่อพันธุกรรมในสหรัฐมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตโดยรวมน้อยมาก งารวิจัยบางชิ้นพบว่าด้วยซ้ำว่าผลผลิตลดลง เช่น กรณีของถั่วเหลือง ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อเรามองวิธีการที่บริษัทไบโอเทคใช้แล้วจะเห็นได้ชัดเจน ดังในกรณีของมอนซานโต้ ที่ขายเมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรมราวดน์อัพเรดดี้เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราวนด์อัพเรดดี้ พืชตัดต่อพันธุกรรมทนทานขึ้นก็จริงแต่ทนทานสารเคมียี่ห้อที่มอนซานโต้ขาย ระบบนี้ไม่เพียงมัดเกษตรกรให้อยู๋มือเท่านั้น มันยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะแทนที่จะลดการใช้สารเคมีก็กลับเป็นตรงกันข้าม เพราะศัตรูพืชสามารถพัฒนาภูมิต้านทานได้นั่นเอง ในทางกลับกันสิ่งแวดล้อมนั่นเองที่ถูกทำลายลงไป ส่วนเรื่องที่พืชตัดต่อพันธุกรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นนั้น ในทางปฏิบัติก็ยังคงเป็นนิทานหลอกเด็กอยู่นั่นเอง ยิ่งพูดเรื่องแก้ปัญหาความอดอยากขาดแคลนก็ยิ่งเป็นเรื่องชวนหัวมากยิ่งขึ้น เพราะวิธีคิดของบริษัทเหล่านี้เป็นไปในทางเดียวกันหมด ในหนังสารคดีเรื่อง Food Inc. หากใครเคยดูคงพอเข้าใจประเด็นทำนองนี้ สารคดีเรื่องนี้ทำควบคู่มากับหนังสือชื่อเดียวกัน (ฉบับพากย์ไทยชื่อบริษัทอาหารจำกัด) […]

Share on Facebook

อ่านต่อ.....

ทดสอบเวิร์ดเพรสจากไอ่แป๊ด

ติดตั้งเวิร์ดเพรสบนไอแพดไว้นานแล้ว แต่ะเพิ่งมีความอยากจถลองใช้ดู ไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีหรือหรือเปล่า

Share on Facebook

อ่านต่อ.....

58a0e62e37" />