“กรามีน ชากติติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชาวบังคลาเทศวันละ 1,500 แผง จนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ผ่านหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ นั่นก็คือ การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านหลัก 1 ล้านแผงไปแล้ว และก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอีกเรื่อยๆ” กรามีนปฏิวัติพลังงานสะอาด แผงโซลาร์ เซลทะลุหลักล้าน บังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 160 ล้านคน จุดสนใจจุดหนึ่งของบังคลาเทศก็คือธนารกรามีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย มูฮัมหมัด ยูนูส เมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว ธนาคารกรามีนคือธนาคารของผู้ยากไร้ที่ทำไมโครไฟแนนซ์เพื่อเปิดทางให้คนระดับรากหญ้าทีสุดของบังลาเทศโดยเฉพาะผู้หญิงสามารถเข้าถึงทุนได้ ความสำเร็จของธนาคารกรามีนเป็นสื่งที่นักการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ และนักพัฒนาทั่วโลกให้ความสนใจ มันนำรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาให้แก่ยูนูสในเลาต่อมา แต่นอกจากธนาคารกรามีนแล้ว ยังมีบริษัทลูกอีกแห่งคือกรามีน ชากติ ที่ทำธุรกิจด้านพลังงาน กิจการหลักคือการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้ยากไร้เช่นกัน ครึ่งหนึ่งของประชากรบังคลาเทศอยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้นคือคำตอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงเหมือนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และตอบโจทย์สำหรับคนยากคนจนได้ กรามีน ชากติติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชาวบังคลาเทศวันละ 1,500 แผง จนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ผ่านหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ นั่นก็คือ การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านหลัก 1 ล้านแผงไปแล้ว และก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอีกเรื่อยๆ ความสำเร็จของกรามีน ชากติ ช่วยไขปัญหาหลายๆ อย่างไปได้ ครอบครัวที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้ใช้มันเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างรายได้ได้เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมซึ่งแต่ก่อนทำไม่ได้เมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่สำคัญมันช่วยสลายมายาคติเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือน […]

Share on Facebook

อ่านต่อ.....