IMG_5705

“เฉพาะปี 2015 นี้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในสหรัฐถูกปลดออกจากระบบไปแล้วประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ และจนถึงสิ้นปีจะปลดออกอีกรวมทั้งหมดคิดเป็นกำลังการผลิตรวมราว 12,300 เมกะวัตต์ หลังจากนี้การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะชะลอตัวลงบ้าง แต่โดยรวมแล้วตามแผน 10 ปี จากปี 2012-2022 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดในสหรัฐจะลดลงรวมทั้งสิ้น 46,000 เมกะวัตต์” พลังงานถ่านหินไร้อนาคต เชื้อเพลิงสกปรกที่โลกถอยหนี เวลาเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นมุ่งมั่นไปสู่การเป็นสังคมพลังงานสะอาดแล้วก็นึกน้อยใจอยู่เหมือนกัน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสียของพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็มีอยู่อย่างทะลักล้น แต่เราซึ่งหมายถึงผู้มีอำนาจกลับไม่ค่อยนำพานัก ความพยายามที่จะหักดิบสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เป็นตัวอย่างอันดีของการก้าวเดินไปในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาบ้านกระดืบๆ ไปด้วยข้อจำกัดมากมาย และจากข่าวล่าสุดที่สดับมาจากสื่อก็คือขออนุมัติมาหมื่นกว่าราย พิจารณาผ่านไปแล้วสองร้อยกว่าราย ความทุ่มเททั้งความคิดและงบประมาณที่มีให้กับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดสิ้นมีน้อยเท่าน้อย ดึงดันอยู่กับพลังงานจากถ่านหินอันเป็นพลังงานที่หมดสมัยที่ไร้อนาคตไม่เลิกรา เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีการฉลองกันเล็กน้อยของบางกลุ่มที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดในสหรัฐ เพราะมีการปิดโรงงานถ่านหินลำดับที่ 200 นับจากปี 2010 สองร้อยจากจำนวนทั้งหมดห้าร้อยกว่าแห่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40 ของโรงงานถ่านหินทั้งหมด และก็คงจะทยอยปิดกันไปอีกเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นความไม่มีอนาคตของพลังงานถ่านหิน ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงทิศทางที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดอื่นๆ อย่างชัดเจน เฉพาะปี 2015 นี้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในสหรัฐถูกปลดออกจากระบบไปแล้วประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ และจนถึงสิ้นปีจะปลดออกอีกรวมทั้งหมดคิดเป็นกำลังการผลิตรวมราว 12,300 เมกะวัตต์ หลังจากนี้การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะชะลอตัวลงบ้าง แต่โดยรวมแล้วตามแผน 10 ปี […]

Share on Facebook

อ่านต่อ.....