“น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยด้วยซ้ำที่เกิดการต่อต้านการใช้อำนาจรัฐเผด็จการด้วยวิธีนี้ แทนที่คนจะนัดกันไปชุมนุมที่ใดที่หนึ่ง หรือนัดกันไปทำกิจกรรมอันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่โน่นที่นี่ ก็กลับกลายมาเป็นการโจมตีไซเบอร์แทน“ เหตุการณ์เว็บไซต์หน่วยงานรัฐเกือบ 10 แห่งโดนถล่มจนล่มไม่สามารถให้บริการได้อยู่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงในสัปดาห์ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการโจมตีโดยกลุ่มพลเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการจัดตั้งอินเทอร์เน็ต ซิงเกิ้ล เกตเวย์ของรัฐบาลทหารภายใต้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีออกมาถึง 4 ครั้งในรอบประมาณสามเดือนจนถึงเดือนสิงหาคมโดยมีการเร่งรัดให้จัดตั้งซิงเกิ้ล เกตเวย์โดยเร่งด่วนและพร้อมที่จะแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องหากติดขัดในข้อกฏหมาย การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานรัฐที่เกิดขึ้นมีปุ่ม F5 บนแป้นคีย์บอร์ดเป็นสัญลักษณ์ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พอจะรู้เกินระดับพื้นฐานเพียงเล็กน้อยก็จะรู้ว่าปุ่มดังกล่าวเป็นปุ่มสำหรับการรีเฟรชหน้าเว็บที่กำลังเข้าอยู่ ความหมายในทางปฏิบัติก็คือทุกครั้งที่กดปุ่ม F5 ก็จะเท่ากับการส่งคำขอเข้าเว็บไต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เมื่อคำขอไปถึงเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟนั้นๆ ก็จะรับคำขอจัดลำกับคิวเพื่อตอบกลับ “กด F5 รัวๆ” เป็นข้อความที่พบเห็นอยู่บนโซเชียล เน็ตเวิร์ก ผลลัพธ์คือการกระหน่ำคำขอเข้าใช้บริการจากเซิร์ฟเวอร์แบบไม่หยุดหย่อน เมื่อมันมาจากทุกทิศทุกทางจากคนจำนวนมากๆ เซิร์ฟเวอร์ก็ตอบสนองไม่ทัน จนทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เพราะเกินขีดความสามารถที่มีอยู่ ในบางกรณีการโจมตีแบบนี้อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดำงานหรือพังได้ด้วย การต่อต้านนโนบายจัดตั้งอินเทอร์เน็ต ซิงเกิ้ล เกตเวย์ที่เกิดเป็นกระแสอย่างกว้างขวางจนนำไปสู่ปฏิบัติการโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานรัฐจนเหมือนกับเป็นสงครามไซเบอร์ย่อยๆ นี้ คือการดื้อแพ่งของพลเมืองด้วยรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากอดีตที่ผ่านมา น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยด้วยซ้ำที่เกิดการต่อต้านการใช้อำนาจรัฐเผด็จการด้วยวิธีนี้ แทนที่คนจะนัดกันไปชุมนุมที่ใดที่หนึ่ง หรือนัดกันไปทำกิจกรรมอันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่โน่นที่นี่ ก็กลับกลายมาเป็นการโจมตีไซเบอร์แทน ไม่ว่าเหตุผลของแต่ละคนที่เข้าร่วมการโจมตีจะมาจากอะไร แต่โดยรวมๆ แล้วมันก็คือการดื้อแพ่งต่ออำนาจเผด็จการในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง และดูเหมือนจะได้ผล เห็นได้จากการออกมาแก้ต่างว่าเป็นเพียงการให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ แม้จะขัดกับหลักฐานเอกสารจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรากฏให้เห็นถึง 4 ฉบับซึ่งระบุเรื่องในหนังสือราชการว่าเป็น “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี” อันมีค่าในทางกฏหมายเทียบเท่ากับมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม F5 เป็นเพียงปุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้กันเทานั้น […]

Share on Facebook

อ่านต่อ.....