http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs426.snc4/46970_10150252858615324_535230323_14108682_2668220_n.jpg

เว็บไซต์ wiseknow.com เป็นเว็บไวต์ที่รวมรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มาไว้ในเว็บตามคำอธิบายในภาพข้างต้น

บ้างเป็นข้อมูลข่าวสาร บ้างเป็นบทความจากคอลัมน์จากที่โน่นที่นี่พูดง่ายๆ คือเที่ยวก็อปปี้มาเกือบทั้งหมด

เหตุที่ได้อีเมล์นี้มาเพราะบทความที่เขียนถูกคัดลอกนำไปใส่หลายครั้ง แต่ไม่ได้ใส่ใจ เพราะเห็นว่าเป็นเว็บขยะชนิดหนึ่ง

แต่บังเอิญเพื่อนนักหนังสือพิมพ์บางฉบับเข้าใจผิดคิดว่าบทความที่อยู่ใน เว็บ นี้เป็นเว็บนี้ทำเองเขียนเอง แปลเอง หรือคนของเว็บนี้เขียนขึ้นมา

ก็เลยเขียนอีเมล์ไปทักท้วงว่า น่าจะลงที่มาของบทความนั้นๆ ว่ามาจากสื่อฉบับไหน ฉบับวันเดือนปีอะไร

ภาพข้างบนคือคำตอบ

เราถามถึงมารยาทเล็กน้อยที่วิญญูชนพึงมี กลับได้รับคำตอบกล่าวอ้างข้อกฏหมาย

เราถามถึงมารยาทของท่าน ท่านกลับกล่าวอ้างผู้อื่นล้วนไม่มีมารยาท ท่านไม่มีมิเห็นจะเป็นไร

ยิ่งสังเกตคำตอบกลับอ้างคำโตว่า  เพื่อปณิธานอันยิ่งใหญ่

“แบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนเพื่อสร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่ของสังคมไทย”

ท่านมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ เราผู้น้อยน้อมรับ

ท่านแม้มารยาทเพียงเล็กน้อย กลับไม่มี

มิควรอวดโอ่ปณิธานยิ่งใหญ่

จดจำเว็บ wiseknow.com ไว้ขึ้นใจ

ปรัชญาการแบ่งปันมิควรถูกทำให้สามานย์

…….

มีอีเมล์อีกฉบับกลับ หลังจากตอบกลับไปว่า ถามถึงมารยาท  หากไม่มีก็แล้วกันไป

คำตอบกลับมาตามข้างล่าง

เรียน คุณศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

ความจริงไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลย แต่เกรงว่าจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ ดังได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าทางเราให้เกียรติต่อนักเขียนผู้เขียนข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงต่างๆในลักษณะข่าวสารทุกท่าน ซึ่งน่าจะเพียงพอแล้วนั้น ถือว่าเรามีมารยาทที่พีงมีต่อนักเขียนแล้ว สำหรับสำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ต่างๆนั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อเขียนเหล่านั้น เช่น ข่าวสารที่แปลมากจากต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ต่างๆจำนวนมากมายก็ไม่ค่อย อ้างอิงแหล่งที่มาเช่นกัน จะถือว่าไม่มีมารยาทเช่นกันหรือไม่ ? หรือกรณีนักเล่าข่าวทางทีวีทั้งหลาย ไม่มีใครเรียกร้องมารยาทจากเขาเหล่านั้น เพียงเพราะเขาเหล่านั้นมีอิทธิพลหรือ ? ดังนั้นกฎหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์2537 จึงได้กำหนดยกเว้นไว้ชัดเจนว่า “มาตรา ๗

สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

(๑)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร…”

เราอย่ามาโต้เถียงกันเลย สำหรับประเด็นเพียงเล็กน้อยแค่นี้ ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนทั่วไปตามหลักการ Knowledge Sharing is Power !!มันคุ้มค่ากว่ามาก หากว่าต้องการพิสูจน์ความจริงดังกล่าว ก็รอให้ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดำเนินตามกฎหมายให่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2552 เราพร้อมเสมอที่เปิดใจกว้างรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายด้วยความ เคารพครับ ขอบคุณสำหรับข้อท้วงติงดังกล่าว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
NextMove Co., Ltd.

…….
Share on Facebook

1 Comment

เชอรี่ August 31st, 2010 at 12:11 pm

มารยาท สอนกันลำบาก