http://cyborg9.exteen.com/images/book/sushi.jpg

เส้นทางความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการกินทำให้ซูชิไม่ใช่แค่อาหารประจำชาติของญี่ปุ่น เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นสุดยอดความอร่อยที่คนทั่วโลกถวิลหา สำหรับคนที่ชื่นชอบซูชิและผู้สนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการกินในภาวะโลกาภิวัตน์สมัยใหม่ เรื่องราวในหนังสือเศรษฐศาสตร์ซูชิ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของปรากฎการณ์โลกาภิวัตน์ที่ว่า นี้

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างเต็มอิ่มของซูชิ สุดยอดความอร่อยยุคใหม่ได้จาก ‘เศรษฐศาสตร์ซูชิ’ แปลจาก The Sushi Economy: Globalization and the Making of a Modern Delicacy ของ Sasha Issenberg โดย อรนุช อนุศักดิ์เสถียร

อ่านฉบับย่นย่อ..คลิก