“คลื่นความโน้มถ่วงที่ผ่านตัวเราไปอาจจะทำให้ระยะห่างระหว่างคนสองคนที่นั่งอยู่เปลี่ยนแปลงไป 10 ยกกำลัง -20 เมตร (อลัน ไวน์ไสตน์, nationalgeographic.com) ซึ่งนั่นเท่ากับหนึ่งในล้านของเส้นผ่านศูนย์กลางของโปรตอน หนึ่งในอนุภาคที่ประกอบกันเป็นนิวเคลียสของอะตอม”

Share on Facebook

อ่านต่อ.....