http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs426.snc4/46970_10150252858615324_535230323_14108682_2668220_n.jpg

เว็บไซต์ wiseknow.com เป็นเว็บไวต์ที่รวมรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มาไว้ในเว็บตามคำอธิบายในภาพข้างต้น บ้างเป็นข้อมูลข่าวสาร บ้างเป็นบทความจากคอลัมน์จากที่โน่นที่นี่พูดง่ายๆ คือเที่ยวก็อปปี้มาเกือบทั้งหมด เหตุที่ได้อีเมล์นี้มาเพราะบทความที่เขียนถูกคัดลอกนำไปใส่หลายครั้ง แต่ไม่ได้ใส่ใจ เพราะเห็นว่าเป็นเว็บขยะชนิดหนึ่ง แต่บังเอิญเพื่อนนักหนังสือพิมพ์บางฉบับเข้าใจผิดคิดว่าบทความที่อยู่ใน เว็บ นี้เป็นเว็บนี้ทำเองเขียนเอง แปลเอง หรือคนของเว็บนี้เขียนขึ้นมา ก็เลยเขียนอีเมล์ไปทักท้วงว่า น่าจะลงที่มาของบทความนั้นๆ ว่ามาจากสื่อฉบับไหน ฉบับวันเดือนปีอะไร ภาพข้างบนคือคำตอบ เราถามถึงมารยาทเล็กน้อยที่วิญญูชนพึงมี กลับได้รับคำตอบกล่าวอ้างข้อกฏหมาย เราถามถึงมารยาทของท่าน ท่านกลับกล่าวอ้างผู้อื่นล้วนไม่มีมารยาท ท่านไม่มีมิเห็นจะเป็นไร ยิ่งสังเกตคำตอบกลับอ้างคำโตว่า  เพื่อปณิธานอันยิ่งใหญ่ “แบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนเพื่อสร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่ของสังคมไทย” ท่านมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ เราผู้น้อยน้อมรับ ท่านแม้มารยาทเพียงเล็กน้อย กลับไม่มี มิควรอวดโอ่ปณิธานยิ่งใหญ่ จดจำเว็บ wiseknow.com ไว้ขึ้นใจ ปรัชญาการแบ่งปันมิควรถูกทำให้สามานย์ ……. มีอีเมล์อีกฉบับกลับ หลังจากตอบกลับไปว่า ถามถึงมารยาท  หากไม่มีก็แล้วกันไป คำตอบกลับมาตามข้างล่าง เรียน คุณศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ ความจริงไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลย แต่เกรงว่าจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ ดังได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าทางเราให้เกียรติต่อนักเขียนผู้เขียนข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงต่างๆในลักษณะข่าวสารทุกท่าน ซึ่งน่าจะเพียงพอแล้วนั้น ถือว่าเรามีมารยาทที่พีงมีต่อนักเขียนแล้ว สำหรับสำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ต่างๆนั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อเขียนเหล่านั้น เช่น […]

Share on Facebook

อ่านต่อ.....