ประสบการณ์จากอาหาร ผู้คน และทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเป็นของใหม่ ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เธอเคยจัดแบบเดียวกันนี้กับเพื่อนๆ และครอบครัวในญี่ปุ่น กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด Nagomivisit ขึ้นมาเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมความใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านอาหารมื้อกลางวันหรือค่ำที่บ้านของคนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น

Share on Facebook

อ่านต่อ.....