บันทึกจากญี่ปุ่น น้าตู่ ณ ชิบะ

สิงหาคม
2
10
11
12
13
14
17
18
19
20
28
29
30

กรกฎาคม
7
8
9
11
12

มิถุนายน
1
2
3
4
5
6
11
17
18
26
28
พฤษภาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เมษายน
10
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30ผมต้องจากบ้านมาฝึกงาน
อยู่กับหนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุน
ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาหกเดือนเต็ม
อาซาฮี ชิมบุน
นี่เปรียบไปก็เหมือนกับ
มติชนรายวันนี่แหละครับ
ที่หนักใจอีกอย่างก็เรื่องอาบน้ำ
มันเป็นห้องน้ำรวมแบบญี่ปุ่น
กฏที่ชัดเจนก็คือ ต้องแก้ผ้าอาบ
ห้ามใส่แม้แต่กางเกงใน
ลองถามอูชิยามะซังตอนหลังว่า
ถ้าใส่กางเกงอาบน้ำ
คนญี่ปุ่นเห็นจะคิดอย่างไร
ไม่สุภาพหรือเปล่า

มีนาคม
8
22

@->->---
เรื่องยังมีไม่ครบครับ
รอหน่อยนะครับ...กำลังทยอยมา
แล้วจะให้ดี ต้องเริ่มอ่าน
จาก ๑ มีนาคม ๔๓ เสียด้วย
ไล่อัพเดตมาถึงเมษายนแล้วครับ
กลับไป www.wizible.com